T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / CİHANBEYLİ - Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 05.09.2018-14.09.2018 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

Merkezimizce 2018 / 2019 Eğitim-Öğretim yılında; ilçemizde açılacak olan kurslarda ihtiyaç duyulması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Usta Öğretici başvuruları 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında alınmaktadır. E-Yaygın Sistemi Üzerinden tanımlanan Okuma – Yazma, Mesleki Teknik ve Genel Kurslar dallarında açılacak kurslarda ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki şartları taşıyanların istenen belgelerle birlikte merkezimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

A)    ARANAN ŞARTLAR

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istikarıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

 

B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

USTA ÖĞRETİCİ DOSYA FİHRİSTİ (Tıklayınız)

1. Matbu form dilekçe (Tıklayınız)

2- Ücretli Usta Öğretici Bilgi Formu (Tıklayınız)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

4-Diploma ve Öğrenim Belgesi (Aslı ve 1 adet Fotokopisi)

5- Sabıka Kaydı

6- Ustalık Belgesi, Meslek Lisesi Diploması, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi ve Usta Öğreticilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi (varsa)

7. İkametgah belgesi

8- Sağlık Raporu (İş Güvenliği Şartlarına Uygun)

9. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası (varsa)

10-İş güvenliği talimatnamesi (Tıklayınız)

11- Genel İSG Kuralları (Tıklayınız)

 

   Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

 

(5) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

 

 Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları dosyası kurum müdürlüğü tarafından verilir uymayan Ücretli usta öğreticilere bir daha görev verilmez.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.09.2018 - Güncelleme: 07.09.2018 12:33 - Görüntülenme: 440
  Beğen | 0  kişi beğendi